In conflict met de VvE van je appartementencomplex?

Wanneer je een appartement koopt, word je automatisch lid van Vereniging van Eigenaren (VvE). Zij zorgen voor het beheer en het onderhoud van een bepaald gebouw. Dit is natuurlijk heel fijn, maar het is helaas niet altijd zo dat de VvE in kwestie eruit komt met elkaar of met een bewoner van het gebouw. Wat doe je wanneer je in conflict bent met de VvE van jouw appartementencomplex? Wij leggen het je uit. 

Wat doet een VvE precies? 

Als eerst is het belangrijk om te weten wat een VvE precies doet. Een VvE heeft een bestuur. Dit kan een eigenaar van een appartement zijn, maar een extern bestuur inschakelen kan ook, bijvoorbeeld voor VVE beheer in Amsterdam. Zoals eerder benoemd zorgt een VvE voor het beheer en onderhoud van een appartementencomplex. Iedere VvE is vrij om te bepalen wat hun taken precies zijn. Vaak is dit het doen van administratie, regelen van de financiën en het technisch beheer van het gebouw. Daarnaast is het bijhouden van verzekeringen vaak ook een taak van een VvE. 

In conflict met de VvE

De VvE gaat dus over veel verschillende onderwerpen, maar vooral over de gemeenschappelijke belangen van de mensen in het gebouw. Hierdoor is de kans aanwezig dat er een conflict ontstaat. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een van de leden van de VvE het niet eens is met een besluit dat genomen wordt. Wanneer er bijvoorbeeld veel geld wordt uitgegeven aan onderhoud en een van de bewoners dit niet kan permitteren, kan dit voor problemen zorgen. 

Wat de toen bij conflicten

Als eerst is het belangrijk om onderling te praten over het conflict dat zich heeft voorgedaan. Relaties met je buren zijn erg belangrijk, dus dit wil je het liefst zo goed en snel mogelijk oplossen. Wat doe je echter wanneer het niet lukt dit conflict op te lossen met goed overleg? Naar de rechter stappen wil je het liefst vermijden. Als je denkt aan een externe hulp buiten de rechter om, kan je denken aan een mediator. Dit is een onafhankelijke derde die samen met alle partijen gesprekken voert om tot een oplossing te komen. 

Een extern bestuur inschakelen helpt je ook bij het voorkomen of oplossen van conflicten. Wanneer je een beheerder inschakelt, gaat deze over bijvoorbeeld de financiën en hoeven er hierdoor tussen de bewoners geen conflicten te ontstaan. 

Ga met z’n allen in een gemeenschappelijke ruimte zitten of huur een ruimte af samen en zit er even voor. Zijn alle partijen er nog steeds niet uitgekomen? Dan is het altijd nog mogelijk om naar de rechter te stappen, maar dit vermijd je het liefst.  

Het beste is om conflicten te voorkomen, zodat je niet in lastige situaties terechtkomt. Overleg altijd goed met elkaar, zodat er geen conflicten ontstaan en jullie goed samen kunnen leven in hetzelfde gebouw. 

Leave a Comment